SẢN PHẨM

Huyết áp kế + Ống nghe bệnh có 2 tai nghe

Cấu hình bao gồm:
–      Bao vải: 01 cái
–      Đồng hồ: 01 cái
–      Quả bóp: 01 cái

650.000 

Mô tả Huyết áp kế + Ống nghe bệnh có 2 tai nghe

Cấu hình bao gồm:
–      Bao vải: 01 cái
–      Đồng hồ: 01 cái
–      Quả bóp: 01 cái
Thông số kỹ thuật:
–      Loại đồng hồ
–      Dải đo: 0 đến 300 mmHg
Xuất xứ: Việt Nam