Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Kèn phím

HS luyện tập giai điệu, hoà âm

1.183.000 

Mô tả Kèn phím

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, có 37 phím. Nhạc cụ này có nhiều tên gọi như: melodica, pianica, melodeon, blow-organ, key harmonica, free-reed clarinet, melodyhom,…