Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Lược đồ cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân Bắc Kì (1858 – 1884)

Giúp HS xác định các vị trí nhân dân Bắc kì đấu tranh chống Pháp từ năm 1873 đến năm 1884

96.000 

Mô tả Lược đồ cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân Bắc Kì (1858 – 1884)

– Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện những sự kiện tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân Bắc Kì từ năm 1858-1884;
– Lược đồ có kèm hình ảnh vị trí nhân dân Bắc Kì đấu tranh chống Pháp năm 1873 và 1882;
– Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.
– Tỷ lệ 1:15.000.000, kích thước (720×1020)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).