SẢN PHẨM

Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43)

Giúp HS xác định các vị trí diễn ra khởi nghĩa Hai Bà Trung trên lược đồ

96.000 

Mô tả Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43)

– Lược đồ treo tường. Nội dung lược đồ thể hiện diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43). Lược đồ có kèm hình ảnh các vị trí diễn ra khởi nghĩa.
– Đảm bảo tính khoa học, phản ánh đầy đủ các đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự kiện, hiện tượng lịch sử trên lược đồ về màu sắc, kí hiệu, kích thước, phân bố, vị trí địa lí, địa danh.
– Tỷ lệ 1:15.000.000, kích thước (720×1020)mm, dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).