Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Mẫu động vật ngâm trong lọ

Thực hành khám phá động vật

2.463.000 

Mô tả: Mẫu động vật ngâm trong lọ

Các mẫu động vật được xử lí và ngâm trong lọ thủy tính có kích thước: (F7x120)cm (giữ được hình thái), mỗi lọ 1 động vật gồm có:
+ Mẫu động vật sứa,
+ Mẫu động vật bạch tuộc
+ Mẫu động vật ếch
Ghi rõ (tên Việt nam và tên khoa học) của động vật.