Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Mẫu vật liệu cơ khí.

Nhận biết, khám phá.

281.000 

Mô tả Mẫu vật liệu cơ khí.

Các mẫu mỏng, được cố định trong hộp thể hiện các loại phổ biến của kim loại đen, kim loại màu được sắp xếp dưới dạng sơ đồ, được đựng trong hộp nhựa (350x250x95)mm.
* Kim loại đen:
+ Thép
– Thép carbon thường
– Thép carbon loại tốt
– Thép dụng cụ
– Thép hợp kim
– Thép silic
+ Gang
– Gang xám
– Gang dẻo
– Gang trắng
* Kim loại màu:
+ Nhôm & hợp kim nhôm
– Nhôm >99%
– Đuya ra
– Nhôm đúc
+ Đồng & hợp kim đồng
– Đồng >98%
– Đồng thau
– Đồng thanh