Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Một số hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng

Mô tả một số hình dạng nhìn thấy chủ yếu của Mặt Trăng trong Tuần trăng

80.000 

Mô tả Một số hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng

Mô tả một số hình dạng nhìn thấy chủ yếu của Mặt Trăng trong Tuần trăng (các hình dạng cơ bản).
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).