Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Ngân Hà

Minh họa hệ Mặt Trời là một phần nhỏ của Ngân Hà

80.000 

Mô tả Ngân Hà

Mô tả hệ Mặt Trời là một phần nhỏ của Ngân Hà.
Tranh có kích thước (1020×720)mm) dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).