Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Nhiệt kế

–      Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1
–      Tầm đo: Thân nhiệt: 34.0°C – 42.2°C (93.2°F –107.96°F)
–      Vật thể: 0.0°C – 100.0°C (32°F – 212°F)

975.000 

Mô tả Nhiệt kế

–      Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Microlife FR1MF1
–      Tầm đo: Thân nhiệt: 34.0°C – 42.2°C (93.2°F –107.96°F)
–      Vật thể: 0.0°C – 100.0°C (32°F – 212°F)
–      Nhiệt độ hoạt động: Thân nhiệt:16.0°C – 40.2°C (60.8°F –104°F)
–      Vật thể: 5.0°C – 40.0°C (32.0°F –104.0°F)
–      Độ chính xác: ±0.2 °C
–      Hiển thị: LCD, 4 ký tự và các biểu tượng đặc biệt
Xuất xứ: Việt Nam