Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Nhiệt kế (lỏng)

Đo nhiệt độ

26.000 

Mô tả Nhiệt kế (lỏng)

Chia từ 0°C đến 100°C; độ chia nhỏ nhất 1°C