Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Nhiệt kế y tế

Đo nhiệt độ

49.000 

Mô tả Nhiệt kế y tế

Loại thông dụng, độ chia nhỏ nhất 0,1 °C.