Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Nút cao su không có lỗ các loại

Che, đậy và bịt kín miệng chai, lọ hoặc ống nghiệm

89.000 

Mô tả: Nút cao su không có lỗ các loại

Cao su chịu hóa chất, có độ đàn hồi cao, gồm;
– Loại có đáy lớn Ф22mm, đáy nhỏ Ф15mm, cao 25mm.
– Loại có đáy lớn Ф28mm, đáy nhỏ Ф23mm, cao 25mm.
– Loại có đáy lớn Ф19mm, đảy nhỏ Ф14mm, cao 25mm.
– Loại có đáy lớn Ф42mm, đáy nhỏ Ф37mm, cao 30mm.