SẢN PHẨM

Phần mềm 3D mô phỏng hệ tuần hoàn ở người

Tìm hiểu các cơ quan của hệ tuần hoàn.

286.000 

Mô tả: Phần mềm 3D mô phỏng hệ tuần hoàn ở người

Phần mềm cho phép quan sát các cơ quan của hệ tuần hoàn.
Video/clip có độ phân giải full HD (1920×1080), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;
Video được tích hợp trong USB môn khoa học tự nhiên