Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Phần mềm toán học

Thống kê và Xác suất.

Mô tả:

Phần mềm toán học đảm bảo hỗ trợ HS thực hành tính số đặc trưng đo xu thế trung tâm và đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm, ghép nhóm; tính xác suất; tính phân bố nhị thức, tính toán thống kê.