Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sinh sản hữu tính ở thực vật

Mô tả quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật

80.000 

Mô tả Sinh sản hữu tính ở thực vật

Mô tả quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật (thụ phấn, thụ tinh, sự lớn lên của quả).
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).