Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sơ đồ về sự trao đổi khí, nước, chất khoáng của thực vật với môi trường

HS thực hành, tìm hiểu về sự trao đổi khí, nước, chất khoáng của thực vật với môi trường

Mô tả Sơ đồ về sự trao đổi khí, nước, chất khoáng của thực vật với môi trường

– 01 Sơ đồ diễn tả sự trao đổi khí, nước, chất khoáng của thực vật với môi trường.
Kích thước (790×540) mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
– 05 thẻ chữ gồm: (1) nước, (2) hơi nước, (3) khí các-bô-níc, (4) khí ô – xi, (5) các chất khoáng.
Kích thước (30×80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử)