Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sự đa dạng của chất

Giới thiệu sự đa dạng của chất

80.000 

Mô tả Sự đa dạng của chất

Tranh màu minh họa sự đa dạng của các vật thể (sự đa dạng của các chất) có trong các vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật sống, vật không sống.
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).