Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sự mọc lặn của Mặt Trời

Mô tả sự mọc lặn của Mặt Trời hằng ngày

80.000 

Mô tả Sự mọc lặn của Mặt Trời

Mô tả sự mọc lặn của Mặt Trời hằng ngày (do người ở bề mặt Trái Đất nhìn thấy).
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).