Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sự tương tác của bề mặt hai vật

Minh họa nguyên nhân tạo ma sát giữa hai vật tiếp xúc

80.000 

Mô tả Sự tương tác của bề mặt hai vật

Mô tả sự tương tác giữa bề mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng.
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).