Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Thiết bị đo hàm lượng amoni trong nước

Thực hành đo nồng độ amoni trong nước

3.451.000 

Mô tả Thiết bị đo hàm lượng amoni trong nước

– Loại thông dụng, cầm tay;
– Thang đo: 0.00 – 9.99 ppm (mg/L) NH3-N (amoni-nito);
– Độ phân giải: 0.01 ppm;
– Độ chính xác: ± 0.05 ppm;
– Môi trường đo: 0 đến 50°C;
– Tự động tắt: sau 10 phút không sử dụng