Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Thiết bị đo nhiệt độ nước

Thực hành đo nhiệt độ của nước nuôi thủy sản

118.000 

Mô tả Thiết bị đo nhiệt độ nước

Làm bằng chất liệu không rỉ (trừ thủy tinh), không dùng thủy ngân, dải nhiệt độ đo từ 0 đến 100°C, độ phân giải tối thiểu 0,5°C