Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Thiết bị kết nối mạng và đường truyền Internet

Để kết nối mạng LAN, Internet và dạy học

32.890.000 

Thiết bị kết nối mạng và đường truyền Internet

Đảm bảo kết nối mạng LAN đồng bộ các máy tính và thiết bị ngoại vi khác trong phòng học bộ môn Tin học và kết nối được Internet (có dây hoặc không dây), Bảo đảm đồng bộ thiết bị và tốc độ đường truyền để tất cả các máy tính trong phòng học bộ môn Tin học có thể truy cập Internet.