Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Thiết bị lưu trữ ngoài

Dùng để sao lưu các dữ liệu quan trọng, phần mềm cơ bản, thiết yếu

4.290.000 

Mô tả: Thiết bị lưu trữ ngoài

Loại thông dụng, đảm bảo đủ dung lượng để lưu trữ.