Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Thiết bị lưu trữ ngoài

Dùng để sao lưu các dữ liệu quan trọng, phần mềm cơ bản, thiết yếu

4.290.000 

Mô tả Thiết bị lưu trữ ngoài

Loại thông dụng, đảm bảo đủ dung lượng để lưu trữ.