Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Thiết bị thu phát âm thanh

– Thiết bị thu phát âm thanh dùng chung cho toàn trường, tất cả các môn học và hoạt động giáo dục (căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường để lựa chọn các thiết bị dưới đây cho phù hợp)

Mục đích sử dụng Thiết bị thu phát âm thanh:

– Dùng chung cho toàn trường, tất cả các môn học và hoạt động giáo dục (căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường để lựa chọn các thiết bị dưới đây cho phù hợp)