Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông.

Minh họa khoảng cách phanh xe ở các tốc độ khác nhau

80.000 

Mô tả Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông.

Mô tả khoảng cách phanh xe ở các tốc độ khác nhau với xe ô tô con, ô tô tải và xe gắn máy.
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).