Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Tủ lưu trữ

Lưu trữ

8.294.000 

Mô tả Tủ lưu trữ

Loại thông dụng, dùng để lưu trữ các thiết bị, đồ dùng trong phòng học tin học.Loại thông dụng, dùng để lưu trữ các thiết bị, đồ dùng trong phòng học tin học.