Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Tủ lưu trữ

Lưu trữ

8.294.000 

Tủ lưu trữ

Loại thông dụng, dùng để lưu trữ các thiết bị, đồ dùng trong phòng học tin học.