Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Vận chuyển các chất ở người

Mô tả quá trình vận chuyển các chất ở người

80.000 

Mô tả Vận chuyển các chất ở người

Mô tả quá hình vận chuyển các chất theo 2 vòng tuần hoàn ở người.
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).