Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Video mô tả đa dạng thực vật

Tìm hiểu đa dạng thực vật

286.000 

Mô tả Video mô tả đa dạng thực vật

Video mô tả các đại diện các nhóm thực vật (rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín) (mô tả rõ hình thái và môi trường sống của thực vật).
Video có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải full HD (1920×1080) hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt.
Video được tích hợp trong USB môn khoa học tự nhiên