Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Vòng đời của động vật

Tìm hiểu các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của động vật

80.000 

Mô tả Vòng đời của động vật

Mô tả vòng đời của đại diện 3 nhóm động vật (không biến thái, biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn).
Tranh có kích thước (1020×720)mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).