SẢN PHẨM

Bản đồ khí hậu Việt Nam

Học sinh trình bày một số đặc điểm khí hậu Việt Nam

88.000 

Mô tả: Bản đồ khí hậu Việt Nam

Bản đồ treo tường, thể hiện các miền khí hậu, vùng khí hậu, bão (hướng di chuyển và tần suất), chế độ gió, có biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở một số trạm khí tượng tiêu biểu cho các miền.
Kích thước (720×1020)mm, có dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2 cán OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).