Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sơ đồ mô hình một số kiểu văn bản có trong chương trình

Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy viết

211.000 

Bộ tranh minh họa về Sơ đồ mô hình một số kiểu văn bản tiêu biểu có trong chương trình gồm: văn bản tự sự, văn bản miêu tả, văn bản biểu cảm, văn bản nghị luận, văn bản thuyết minh; Biên bản cuộc họp.
Tranh ảnh có kích thước (540×790)mm dung sai l0mm, in trên giấy couches, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).
Bộ tranh gồm 5 tờ:
– 01 tranh minh họa mô hình bố cục bài văn tự sự kể lại một trải nghiệm hoặc kể lại một truyện truyền thuyết, cổ tích;
– 01 tranh minh họa mô hình bố cục bài văn miêu tả một cảnh sinh hoạt;
– 01 tranh minh họa mô hình bố cục bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng;
– 01 tranh minh họa mô hình bố cục bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện;
– 01 tranh minh họa mô hình bố cục một biên bản cuộc họp.