SẢN PHẨM

Bản đồ nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Học sinh xác định sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trải Đất theo vĩ độ; lục địa, đại dương và địa hình

209.000 

Mô tả: Bản đồ nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:
– Phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo vĩ độ địa lí.
– Phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo lục địa và đại dương.
– Phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất theo địa hình. Kích thước (1500×1090)mm,dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).