Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sơ đồ quy trình và cấu trúc một báo cáo nghiên cứu khoa học

Minh hoạ, phục vụ cho hoạt động dạy học chuyên đề nghiên cứu

46.000 

 

Mô tả Sơ đồ quy trình và cấu trúc một báo cáo nghiên cứu khoa học 

01 tờ tranh minh họa có hai nội dung:
– Sơ đồ hoá quy trình viết 1 báo cáo khoa học;
– Sơ đồ tóm tắt cấu trúc báo cáo khoa học dưới dạng sơ đồ tư duy.
– Kích thước (540×790)mm,tranh có dung sai của kích thước là 10mm in trên giấy couche, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).