Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bản đồ phân bố giao thông vận tải và bưu chính viễn thông trên thế giới

Học sinh xác định sự phân bố các ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông trên thế giới

209.000 

Mô tả: Bản đồ phân bố giao thông vận tải và bưu chính viễn thông trên thế giới

Bản đồ treo tường thể hiện nội dung:
– Phân bố các đường giao thông vận tải trên thế giới (đường bộ, đường sắt, đường ống, đường sông, đường biển, đường hàng không);
– Một số điểm bưu chính viễn thông lớn trên thế giới;
– Kích thước (1500×1090)mm,dung sai của kích thước là 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ ảnh điện tử).