Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bảng phụ

Dùng cho dạy học và hoạt động giáo dục

111.000 

Mô tả Bảng phụ

Kích thước (700x900x0,5)mm, một mặt màu trắng in dòng kẻ ô li dùng để viết bút dạ xoá được; một mặt màu xanh, dòng kẻ ô li trắng dùng để viết phấn, có nẹp và dây treo. Vật liệu bằng nhựa chính phẩm