Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ quan sát tế bào

Thực hành quan sát tế bào

2.682.000 

Mô tả Bộ dụng cụ quan sát tế bào

Gồm:
– Kính hiển vi, kính lúp (TBDC);
– Tiêu bản tế bào thực vật gồm có 10 miếng:
1. Tiêu bản tế bào hành tây;
2. Tiêu bản tế bào dự trữ tinh bột khoai tây;
3. Tiêu bản rễ bí cắt ngang;
4. Tiêu bản thân bí cắt ngang;
5. Tiêu bản lá trúc đào cắt ngang;
6. Tiêu bản chồi măng tây cắt dọc;
7. Tiêu bản bao phấn hoa ly cắt ngang;
8. Tiêu bản bầu nhuỵ hoa ly cắt ngang;
9. Tiêu bản hạt phấn hoa Ly;
10 Tiêu bản phôi hạt bắp cắt ngang.
– Tiêu bản tế bào động vật gồm có 10 miếng:
1. Tiêu bản trùng giày;
2. Tiêu bản gan thỏ cắt ngang;
3. Tiêu bản tế bào máu gà;
4. Tiêu bản thận chuột cắt dọc;
5. Tiêu bản phổi chuột cắt dọc;
6. Tiêu bản mô da chuột cắt ngang;
7. Tiêu bản não thỏ cắt ngang;
8. Tiêu bản buồng trứng thỏ cắt ngang;
9. Tiêu bản tinh hoàn thỏ cắt ngang;
10. Tiêu bản tinh trùng heo;
Các tiêu bản đựng trong hộp nhựa chuyên dụng; tế bào động vật nhuộm màu với hematoxylin và eosin (H&E), nhân tế bào bắt màu xanh tím, tế bào chất bắt màu hồng đậm; tế bào thực vật nhuộm lục iod và đỏ carmine, bắt màu xanh đối tế bào với mạch gỗ, bắt màu hồng đối với tế bào mạch rây.