Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ thí nghiệm so sánh tốc độ của một phản ứng hóa học

Thí nghiệm so sánh tốc độ của một phản ứng hóa học

328.000 

Mô tả Bộ dụng cụ thí nghiệm so sánh tốc độ của một phản ứng hóa học

Gồm:
+ Bát sứ, Ống nghiệm, Bộ thu thập số liệu, cảm biến đo áp suất khí (TBDC);
+ Cồn đốt 500ml;
+ Đá vôi cục (50g);
+ Hydrochloric acid (HCl) 5% 100ml.