SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh

Thí nghiệm tạo âm thanh và chứng tỏ âm thanh truyền được trong chất rấn, lỏng, khí

794.000 

Mô tả Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh

– Trống có đường kính tối thiểu Ф180 dày 60mm, cao tối thiểu 200 mm, dùi gõ thích hợp với trống;
– Quả cầu nhựa có dây treo
– Âm thoa chuẩn dài tối thiểu 200 mm, búa gõ thích hợp bằng cao su.
– Thép lá có kích thước (300x16x0,5)mm, 01 đầu bọc nhựa.
– 1 hộp nhựa trong (17x8x16)cm dày 3,5mm.
– Nguồn phát âm vi mạch Ф35mm dài 21mm.
Tất cả được đựng trong hộp bằng nhựa: (35x19x 8)cm có 2 khóa.