Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ vệ sinh lớp học (Bộ dụng cụ lao động)

Giúp học sinh trải nghiệm với lao động

404.000 

Mô tả Bộ dụng cụ vệ sinh lớp học (Bộ dụng cụ lao động)

– Bộ công cụ làm vệ sinh lớp học, bao gồm: Chổi loại nhỏ, khăn lau, ky hốt rác có cán bằng nhựa, khẩu trang y tế loại nhỏ, giỏ đựng rác bằng nhựa có quai xách;