SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ vệ sinh trường học (Bộ dụng cụ lao động)

Giúp học sinh trải nghiệm với lao động

475.000 

Mô tả Bộ dụng cụ vệ sinh trường học (Bộ dụng cụ lao động)

Bộ công cụ lao động:
– Bộ dụng cụ làm vệ sinh trường học, bao gồm:
Chổi rễ loại nhỏ, ky hốt rác có cán bằng nhựa, găng tay lao động loại nhỏ phù hợp với học sinh, khẩu trang y tế loại nhỏ;