SẢN PHẨM

Bộ thiết bị dạy dung tích

Giúp HS thực hành đo dung tích.

33.000 

Bộ thiết bị dạy dung tích gồm:
– 01 chai 1 lít, có 10 vạch chia ghi các số 100; 200; 300; …; 1.000;
– 01 ca 1 lít, có 10 vạch chia ghi các số 100; 200; 300; …; 1.000.
Vật liệu: Làm bằng nhựa, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng.