Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ xác định thành phần phần trăm thể tích

Thí nghiệm xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí.

6.000 

Mô tả Bộ dụng cụ xác định thành phần phần trăm thể tích

Gồm:
– Chậu thủy tinh, dung dịch NaOH đặc (TBDC); Cốc thủy tinh dung tích 1000ml (TBDC);
– Nến cây loại nhỏ Ф 1cm.