SẢN PHẨM

Bộ hóa chất tách chiết sắc tố trong lá cây và sự hình thành tinh bột.

Tách chiết sắc tố quang hợp, xác nhận sự có mặt của tinh bột sau quang hợp.

944.000 

Mô tả: Bộ hóa chất tách chiết sắc tố trong lá cây và sự hình thành tinh bột.

n-Hecxan (200ml)
Ethanol (100ml) (TBDC)
Etylacetale (200ml)
Potasium iodine KI (200 ml)
Coban Clorua CoCl2 (500ml)
NaCl 0.9% (2000 ml)