SẢN PHẨM

Bộ lực kế

Thí nghiệm về lực

115.000 

Mô tả Bộ lực kế

– Loại 0 – 2,5N, độ chia 0,05 N;
– Loại 0 – 5 N, độ chia 0,1 N;
– Loại 0 – 1N, độ chia 0,02 N.
Bộ lực kế hình trụ (159x23x22)mm, đầu có móc treo làm bằng inox. Hiệu chỉnh được hai chiều khi treo hoặc kéo.