SẢN PHẨM

Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì hiện đại

Học sinh hiểu được mĩ thuật Việt Nam thời kì hiện đại

169.000 

Mô tả Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì hiện đại

Bộ tranh/ảnh gồm có 04 tờ:
– Tờ 1 phiên bản hình ảnh về mĩ thuật tiêu biểu của Việt Nam giai đoạn trước Cách mạng Tháng 8 (1925 – 1945);
– Tờ 2 phiên bản hình ảnh về mĩ thuật tiêu biểu của Việt Nam giai đoạn sau Cách mạng Tháng 8 (1945 -1954);
– Tờ 3 phiên bản hình ảnh về mĩ thuật tiêu biểu của Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975;
– Tờ 4 phiên bản bình ảnh về mĩ thuật tiêu biểu của Việt Nam giai đoạn 1975 – đến nay.
Tranh kích thước (790×540)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ (có thể thay thế bằng tranh/ảnh điện tử).