Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu

Giúp học sinh tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát.

43.000 

Mô tả:

– 01 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu người. Kích thước (790×540)mm dung sai l0mm, in offset 4 màu, trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ;
– 4 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu (Thận, Ống dẫn nước tiểu, Bóng đái, Ống đái). Kích thước (30×80)mm, in một màu, trên giấy couche có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa).