Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Các bộ phận chính của cơ quan hô hấp

Giúp học sinh tìm tòi khám phá kiến thức thông qua quan sát.

43.000 

Mô tả:

– 01 tranh câm về các bộ phận chính của cơ quan hô hấp người, kích thước (790×540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu, trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ;
– 4 thẻ cài tranh. Mỗi thẻ ghi tên một bộ phận chính của cơ quan hô hấp (Mũi, Khí quản, Phế quản, Phổi). Kích thước (30×80)mm, in một màu, trên giây couche có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ (hoặc in màu trên nhựa).