SẢN PHẨM

Chậu nhựa

Đựng nước

126.000 

Mô tả: Chậu nhựa

Nhựa thường, miệng Ф250mm, đáy Фl50mm, cao 120mm.